Škrtat peníze pro neziskovky…jenom na papíře?

Slyšíme to z hradu, ze sněmovny, z hospody… “Musíme škrtat dotace pro neziskovky”. Prezident Zeman označuje neziskové organizace jako pijavice peněz daňových poplatníků, ministryně Schillerová vyzývá ke snížení dotací pro neziskový sektor, a ano – dle průzkumů ani veřejné mínění o tomto sektoru není dobré. Čím to je? 

Nepochybně platíme z naší daňové kapsy miliardy na neziskový sektor. Kolik? Jako studentku Národohospodářské fakulty mě tato makro-data zajímala a veřejné financování neziskového sektoru jsem si zvolila jako téma pro diplomovou práci. Neziskový sektor je často označován za netransparentní, proto mým původním cílem práce bylo analyzovat, do kterých neziskových organizací a v jakém objemu naše přerozdělené peníze plynou. Avšak při snaze analyzovat data o neziskovém sektoru jsem narazila na to, že sektor, do kterého je (a vždycky bude) potřeba přinést co nejvíce světla, je sektor veřejný. 

Musí se škrtat. Nicméně, když procházím data o financování neziskovek z veřejných zdrojů, některé položky jako by už škrtnuty byly…ale jen na papíře. Na první pohled přehledné a kompletní dokumenty vlády s názvem Rozbor financovaní nestátních neziskových organizací obsahují údaje o poskytnutých dotacích a veřejných zakázkách pro neziskovky. Bohužel údaje nejsou shodné s jinými dokumenty vlády a neobsahují úplná data. Není to tak, že by se o tom nevědělo. Národní kontrolní úřad na miliardové (ano, miliardové) mezery upozornil a také doložil důkazy o porušování zákona o zveřejňování povinných informací – jak u poskytovatelů dotace (jednotlivá ministerstva, Úřad vlády ČR…), tak u příjemců (neziskové organizace). 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen „RVNNO“), které mimochodem od roku 2018 předsedá premiér Babiš, uvedla, že data o financování neziskovek z veřejných rozpočtů v roce 2017 budou předloženy do konce roku 2018. O rok později se tvrdilo to samé o datech z roku 2018. Nicméně žádné analýzy za rok 2017, ani za roky následující, nebyly zveřejněny. Rok 2016 byl poslední zpracovaný…ale s miliardovými rozdíly.

Až v roce 2019 se z výroční zprávy RVNNO dozvídáme: „Vzhledem ke složitosti zpracování tohoto materiálu a získávání dat byl Rozbor usnesením vlády ČR (…) zrušen.” Kolik našich peněz plyne do neziskovek? Je třeba škrtat? Nevíme a nevíme. V tomto chaosu není ani v čem škrtat. Transparentnosti a podpoře neziskového sektoru tento chaos nepomáhá. V dokumentu vlády z roku 2020 je uvedeno, že zpracování analýzy dotací bude až pro rok 2021. Národní kontrolní úřade, stay tuned!

Dostupnost a konzistence dat je stěžejní nejen při psaní odborných prací (ušetří mnoho času a poznámek pod čarou), ale hlavně při analýze využití veřejných finančních prostředků. Lidé by měli mít možnost jednoduše dohledat, kam směřují jejich peníze. Utvořila jsem si očekávání o tom, jak by výkaznictví o penězích daňových poplatníků mělo vypadat, ale realita se velmi, a protizákonně, odchyluje od očekávání. Data chybí a mým novým cílem diplomové práce je analyzovat kvalitu národních účtů, ne výši financování neziskových organizací. Motivace přinést světlo do netransparentních a složitých témat by neměla upadnout tam, kde data končí. Jak se říká: „Democracy dies in the darkness“.

Autor / Bc. Eva Minaříková

Článek vznikl v rámci předmětu 5HP444 Mediální dovednosti, který je součástí vedlejší specializace 5EZ Ekonomická žurnalistika. Eva je studentkou Národohospodářské fakulty VŠE, oboru Hospodářská politika.