„Studenti se cítí z online výuky vyčerpaní, a tak potřebují hlavně povzbudit,“ říká děkan Fakulty mezinárodních vztahů Josef Taušer

Josef Taušer je v pozici děkana Fakulty mezinárodních vztahů již druhé volební období. Zná tak radosti i úskalí, která k této funkci neodmyslitelně patří. „Zátěží je celá řada operativních úkolů, a v současnosti zejména řešení pandemické situace,“ říká děkan. I během tohoto náročného období se ale snaží být studentům co nejvíce nápomocen. Předpokládá totiž, že právě pomocnou ruku a povzbuzení vysokoškoláci aktuálně potřebují.

Z pohledu národohospodáře mi snižování daní obecně nevadí, říká Eva Zamrazilová

Rok 2020 je minulostí a lze s jistotou prohlásit, že na něj většina lidí bude vzpomínat jako na rok, kdy nás zasáhla pandemie covidu-19. I přes tuto skutečnost se však událo mnoho dalších podstatných věcí, a to i z pohledu ekonoma ať už u nás v České republice nebo v zahraničí. V tomto rozhovoru jsem se o nich bavil s paní docentkou Evou Zamrazilovou, která je předsedkyní Národní rozpočtové rady a bývalou radní České národní banky.

Fungování Rozvojového a poradenského centra s novým vedením

V Rozvojovém a poradenském centru VŠE (RPC) začátkem roku došlo ke změně ředitele, kterým se stal Martin Rey. Bývalý student Vysoké školy ekonomické v Praze a dlouholetý organizátor školních akcí, jako je například ples VŠE, seznamovací kurzy prvních ročníků, nebo Veletrh ŠANCE. Martin má s RPC velké plány a rád by tomuto oddělení dal novou energii a předával studentům své zkušenosti.

„Distanční výuka je problém, ale zvládneme ji“ říká děkan Fakulty financí a účetnictví Ladislav Mejzlík

Na to, jaké jsou výhody a nevýhody online výuky, zdali pocítí fakulta výpadky příjmů, jak bude vypadat letošní přijímací řízení nebo proč studenti VŠE nebudou, i přes dlouhý lockdown, „ztracená generace“, odpovídal v rozhovoru pro House of Economics dlouholetý děkan Fakulty financí a účetnictví - doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Zdeněk Chytil: O funkci děkana, českém vysokém školství, nezapomenutelných setkáních a zlaté rybce.

Děkan Národohospodářské fakulty VŠE, prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., v rozhovoru pro House of Economics přibližuje radosti a starosti, které z titulu děkana fakulty zažívá. Jak hodnotí výuku z pohledu aktivního přednášejícího? Co by změnil na českém vysokém školství? Na koho dodnes rád vzpomíná a jak se mu daří zvládat stres? Co by si přál, kdyby chytil zlatou rybku? Odpovědi na tyto otázky a mnohem více v následujícím rozhovoru.

Rektorka o výjimečném stavu: „Učitelé i studenti to zvládli dobře“

S kým jiným bychom mohli udělat první rozhovor pro nový studentský časopis House of Economics než se samotnou rektorkou VŠE prof. Hanou Machkovou. Jaký je její názor na distanční výuku, jak se změní školství po našem opětovném návratu do žižkovských poslucháren, co je International Tower, kde se v našem areálu plánuje jeho výstavba a jaký byl sen všech dosavadních rektorů VŠE, který se splnil až nyní? O tom všem jsme se bavili v našem rozhovoru s rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze, paní prof. Ing. Hanou Machkovou, Csc.