Rektorka o výjimečném stavu: „Učitelé i studenti to zvládli dobře“

S kým jiným bychom mohli udělat první rozhovor pro nový studentský časopis House of Economics než se samotnou rektorkou VŠE prof. Hanou Machkovou.  Jaký je její názor na distanční výuku, jak se změní školství po našem opětovném návratu do žižkovských poslucháren, co je International Tower, kde se v našem areálu plánuje jeho výstavba a jaký byl sen všech dosavadních rektorů VŠE, který se splnil až nyní? O tom všem jsme se bavili v našem rozhovoru s rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze, paní prof. Ing. Hanou Machkovou, Csc. 

Nejprve začneme otázkami, které se týkají toho nejaktuálnějšího tématu, koronaviru a současných restriktivních opatření. Jak Vy vnímáte distanční výuku v této době?

S pandemií se již od března minulého roku potýká celý svět, a i přes všechna opatření není koronavirus nikde na ústupu. V této situaci je zatím pro VŠE, která má 13 500 studentů, distanční výuka jediným možným řešením. Jsem ráda, že většina učitelů i studentů rychlý přechod do online prostředí zvládla dobře.

Jak moc si myslíte, že se změní školství v ČR po této mimořádné situaci? Myslíte si, že aktuální situace bude mít dlouhodobý efekt na způsob výuky na VŠE? Budou některé předměty převedeny do online formy na stálo?

Dopady na školství budou velké. Obávám se zejména toho, jaké znalosti budou mít nastupující první ročníky. Distanční studium je pro středoškolské studenty určitě těžší než pro vysokoškoláky, protože vyžaduje velkou sebekázeň a schopnost samostudia. Vysokoškoláci jsou dospělí lidé, a studenti VŠE jsou navíc od počátku studia vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti. Náš kreditní systém je založen na tom, že si student sám řídí průběh studia, a i v době prezenční výuky záleželo vždy na každém, do jaké míry využije možností, které mu škola nabízí. Máme studenty, kteří se snaží do školy chodit co nejméně a máme studenty, kteří školou žijí a zapojují se jak do života studentských spolků, tak třeba do vědy a výzkumu jako tzv. pomvědi, využívají možností studijních pobytů či stáží v zahraničí, účastní se konferencí, absolvují kurzy hostujících profesorů atp. i proto byl náš přechod na distanční výuku relativně snadný. Co se způsobu výuky týče, určitě budeme mnohem více používat nástroje e-learningu, máme teď velký projekt na rozvoj nástrojů LMS (Learning Management System). Neznamená to ale distanční výuku. Naše studijní programy jsou akreditovány jako prezenční, máme pouze 3 studijní programy kombinované, z toho dva probíhají v Jindřichově Hradci, a pouze 1 distanční. Nebude proto možné jednoduše převést celé předměty do online formy, ale bude možné využívat mnohem více e-learningové podpory pro atraktivnější výuku a samostudium.

Máme informaci o tom, že se připravuje nový stavební projekt nad Likešovou aulou. Můžete nám o tomto projektu říct více?

Jedná se o projekt, kdy by nad Likešovou aulou měla být postavena kruhová nástavba, které pracovně říkáme „International Tower“. Podle architektonického plánu by to měla být ekologická budova a měla by být porostlá zelení. Navíc bychom rádi vybudovali podzemní parkoviště u Nové budovy, a tam, co je teď parkoviště, plánujeme parkovou plochu. Pokud se projekty podaří zrealizovat, což bude záležet na tom, zda dostaneme od MŠMT dotaci, tak budeme mít krásný zelený kampus a moderní prostory pro výuku a další aktivity.

Plánujete v současném volebním období ještě něco zásadnějšího změnit?

Neplánuji, ale plánuji připravit co nejlepší podmínky pro svého nástupce. Například v současné době připravujeme Strategický záměr pro roky 2021-2025 a ten musí být koncipován tak, aby měl příští rektor účinný nástroj pro strategické řízení, ale zároveň mohl rozvíjet školu podle svých představ.

Které části své práce považujete za nejvíce stresující? Co děláte, máte něco osvědčeného, co Vám pomáhá zvládat stres?

Nejhorší jsou situace, kdy je třeba rozhodnout o věcech, které určitě vyvolají rozporuplné reakce. Například o uzavření školy v případě nařízené evakuace, nebo situace, ke které došlo v březnu, kdy se objevila první studentka nakažená koronavirem a hygienická stanice nám nebyla schopna dát jasné instrukce. Stres mi pomáhá zvládnout práce, obvykle se pustím do psaní, nebo třeba do vaření, které mě baví.

Jakou nejkurióznější či nejzábavnější věc jste ze svojí pozice řešila? Co Vás dokáže rozesmát?

Občas žasnu nad tím, na co si lidé stěžují. Například na kočky, které k nám pronikají z Rajské zahrady. Ale jinak funkce rektora moc legrační není, já tuto funkci beru hodně vážně. Spíš se snažím předcházet konfliktům a pracovat v pozitivním prostředí. Jak říká ředitel Centra informatiky M. Nidl, člověk se má těšit alespoň dvakrát denně, a to do práce a domů. a já mám velké štěstí, že se do práce i domů těším. Takže rozesmát mě bezpečně dokáží doma moji vnuci, ve škole se spíše usmívám.

Jaká byla vaše motivace kandidovat na pozici rektorky? Co bylo tím faktorem, který Vás přesvědčil, že tohle je ta správná cesta pro Vás?

Pro kandidaturu jsem se rozhodla 25. 11. 2013, v den, kdy na VŠE nebyl podruhé zvolen rektor pro funkční období 2014-2018. Do té doby jsem ambici být rektorkou neměla, zastávala jsem funkci prorektorky pro mezinárodní vztahy a měla jsem zájem ve funkci pokračovat. Po druhé neúspěšné volbě rektora nastala neobvyklá situace. Prof. Hindls od 1. února 2014 podle zákona nesměl ve funkci pokračovat a MŠMT pověřilo řízením školy mně, jako statutárního zástupce. Takže jsem byla rektorkou zvolena 24. února 2014 v době, kdy jsem od 1. února školu formálně řídila. Bylo to nehezké období a pevně věřím, že letos na podzim proběhnou volby mého nástupce hladce. Ale i když jsem kariéru rektorky neplánovala, tak musím říci, že je výkon této funkce pro mě velkou ctí i potěšením. Je to zajímavá, různorodá, týmová a kreativní práce.

Co budete dělat po skončení svého rektorského mandátu? Máte nějaké své osobní přání, které byste si ráda splnila?

Vrátím se na katedru mezinárodního podnikání na FMV, budu zase učit a plánuji se věnovat doktorandům, protože potřebujeme posílit mladou generaci učitelů. a budu se i nadále angažovat v rozvoji francouzsko-české spolupráce, což je můj celoživotní koníček. Jinak žádná velká osobní přání ani ambice již nemám.

Jak jste letos prožívala vánoční svátky za této neobvyklé situace? Jaký jste pociťovala rozdíl oproti loňským vánočním svátkům?

Byly to nejsmutnější vánoční svátky v mém životě, protože jsme měli v listopadu úmrtí v rodině.

Loňský rok byl pro všechny neobvyklý. Přinesl Vám však něco užitečného?

Obávám se, že rok 2020 mi nepřinesl ani nic dobrého, ani nic užitečného. Jsem ráda, že je pryč a rok 2021 začal nadějně. Máme průchod z hlavního nádraží na nám W. Churchilla, to je splněný sen všech dosavadních rektorů VŠE :-).

 

Vizualizace International Tower - stávajíci stav a návrh

 
Autor / Ondřej Rethy
Článek vznikl v rámci předmětu 5HP444 Mediální dovednosti, který je součástí vedlejší specializace 5EZ Ekonomická žurnalistika. Ondřej je studentem VŠE, kterého zajímají nejen nová média, ale i produkční činnosti či mediální systém u nás.