Fungování Rozvojového a poradenského centra s novým vedením:

V Rozvojovém a poradenském centru VŠE (RPC) začátkem roku došlo ke změně ředitele, kterým se stal Martin Rey. Bývalý student Vysoké školy ekonomické v Praze a dlouholetý organizátor školních akcí, jako je například ples VŠE, seznamovací kurzy prvních ročníků, nebo Veletrh ŠANCE. Martin má s RPC velké plány a rád by tomuto oddělení dal novou energii a předával studentům své zkušenosti.

Martine, jak se cítíš v nové pozici, jaké bylo přivítání od kolegů?

Kolegové mě znají dlouho a znají mě tedy jako kolegu. Což samozřejmě může být komplikované, pokud někdo z kolegů je najednou ten, kdo to má řídit. Ale na druhou stranu tím, že se známe nějakou delší dobu, tak si myslím, že to nebylo nic problematického. Hned na začátku jsme si vše vyjasnili. Nastavil jsem nové fungování, jelikož vždy když vedu tým, tak mám nějaké představy o jeho fungování. Tak jsem si je, hned na začátku, chtěl vyjasnit i s mými kolegy.

Již před získáním pozice jsi dlouhodobě na RPC působil jako event manager – měl jsi na starosti pořádání celoškolských akcí jako ples VŠE, veletrh pracovních příležitostí ŠANCE, seznamovací kurzy pro studenty prvních ročníků. Zůstává ti tato agenda a k tomu přibíráš něco nového, nebo se tvá práce kompletně změnila?

Agenda mi zůstala a zároveň jsem přibral i něco navíc. Ale logicky mi zůstala v poněkud jiné podobě. Není to tak, že bych se toho chtěl vzdát. Myslím si, že ředitel Rozvojového a poradenského centra by na těchto akcích měl být účasten. Ale může zároveň dát o to víc kompetencí ostatním lidem. Má představa do budoucna je, a chci to tak navrhnout fakultám a škole, aby se na organizaci těchto akcí ještě více podíleli studenti. Oni se tedy již podílí, ale často jen jako výpomoc v rámci brigád. Ale já bych si přál, aby studenti byli již tím organizačním týmem. Takto to funguje například u seznamovacích kurzů. Ten je v tuto chvílí čistě studentská záležitost, kterou už jen koordinuji, nebo přispívám svými nápady. Moje představa je, aby to takto bylo do budoucna i s veletrhem, plesem VŠE a dalšími akcemi. Co se ale nové agendy týče, tak jsem například převzal jednání s partnery a samozřejmě vedení chodu celého RPC, nicméně zároveň si chci ponechat koordinaci eventů.

Co tedy pro firmy obnáší partnerství s naší školou? Jak se navazuje spolupráce s partnery? Spíše škola oslovuje partnery, nebo partneři školu? A následně co celá spolupráce obnáší?

Co se práce s partnery týče, tak bych si přál být výrazně aktivnější, než doposud RPC bylo. První kontakt s potenciálním partnerem může být prostřednictvím absolventa, který již pracuje v té firmě, nebo se jedná o rozhodnutí samotné firmy.  V jiných případech firmu aktivně oslovíme my. Ve chvíli, kdy dojde ke kontaktu, tak následují dvě možnosti: firma může čistě spolupracovat se školou a nemusí být partnerem, jelikož partnerství je v podstatě již “vyšší level”. Společnost se též může ozvat pouze za účelem zveřejnění pracovní nabídky. Například se ozve malá účetní firma a poprosí nás o zveřejnění inzerátu s pracovní nabídkou na nástěnce ve škole, či na stránkách. A my to za poplatek zprostředkujeme – dáme na patřičná místa a následně se může ozvat někdo ze studentů.  Ale partnerství je už “vyšší level”, kdy si firma kromě zveřejňování pracovních nabídek a stáží, zároveň přeje být ve škole vidět permanentně. Také by rádi spolupracovali na výuce, nebo chtějí školu finančně podpořit. Tak v tu chvíli vstupujeme do jednání o partnerství. Momentálně máme tři základní druhy partnerství: generální, hlavní a partnerství, pak jsou ještě partneři CEMS a partneři jednotlivých fakult. Generálním partnerem je již dlouhou dobu Česká spořitelna, šest hlavních partnerů se také příliš nemění, jedná se o velkou čtyřku (Delloite, EY, KPMG a PWC), Komerční banku a ČSOB. A pak je více menších partnerů, kteří se různě mění. V podstatě je to o tom, co si firma se školou dohodne.  A existují různé způsoby, jak lze školu podpořit a zároveň různé důvody, proč naše škola může být pro tu firmu zajímavá. Důležité je podotknout, že by se mělo jednat o partnerství v pravém slova smyslu. Takže by spolupráce, měla být výhodná pro obě strany. Pro firmu může být atraktivní, že podpoří vysoké školství, že je prezentována na prestižní univerzitě, že k nim do firmy přijdou talentovaní studenti, že vejde ve známost, když jejich odborníci budou působit na VŠE ve formě přednášek a podobně.  Na druhou stranu pro školu je přínosné, že je partner ochoten finančně přispět na různé projekty, konference, aktivity, které škola má. Některé projekty totiž nejsou ziskové a potřebují podporu. Ku příkladu vydávání ekonomických brožur, vytváření nových předmětů. Ta paleta je opravdu široká a vždy se to s konkrétním partnerem domlouvá individuálně. V současnosti si firmy určí, na co chtějí přispívat a často vědí, jaké projekty na škole probíhají, takže se následně smlouva sestaví podle jejich přání a po konzultaci s danými fakultami/ pracovišti, tak aby to bylo vzájemně přitažlivé pro obě strany. 

Plánuješ nějaké větší propojení RPC se studenty? Sice je možné si nechat zasílat nabídky prostřednictvím e-mailu, ale jinak je kontakt se studenty poměrně malý. Přitom nabízíte obrovské množství skvělých přednášek a aktivit, akorát o nich studenti moc neví.

Ano, již toto téma aktivně rozvíjím. Přál bych si jej trochu blíže prokonzultovat s fakultami, protože zvažuji i variantu, že by některé fakultě mohlo připadat zajímavé včlenit organizaci našich akcí do výuky. Vytvoří se týmy, které by z toho mohly mít reálný výstup a v rámci výuky se bude jednat o zkušenost/ praxi s organizací nějaké akce. Na druhou stranu těch akcí není moc a možná nejsou tak intenzivní, aby se tomu věnovaly desítky studentů v rámci nějakého předmětu. Nebo to může být i o tom, že se mezi studenty zašle veřejná výzva (přes školní e-mail, nebo přes INSIS), aby se zapojili do organizace nějakého eventu, třeba formou půlroční, či roční stáže, kdy jim bude přidělen “projekt” – kupříkladu veletrh ŠANCE. Následně by na jednotlivé akce proběhlo výběrové řízení, na kterém bychom vybrali zájemce, sestavili bychom z nich týmy a následně by už fungovali relativně samostatně. Samozřejmě s nějakým našim dohledem, ale v podstatě jak příprava, propagace, realizace a vyhodnocení by bylo na nich. Takže klasický event management od A do Z se supportem RPC – ať už konzultačním, nebo co se prostředků týče. Ale je to zatím jen moje představa, všechno je ještě v řešení.

Jak na sebe upozornit? Teď je poměrně populární dělat PR prostřednictvím sociálních sítí, například přes Instagram. Zvažoval jsi založení Instagramu RPC?

Rád bych ve své funkci aktualizoval a inovoval všechny informační kanály, které máme. Především naší databázi, tak aby se informace ke studentům více dostávaly, aby se o našich aktivitách více vědělo. A samozřejmě, to zahrnuje mít atraktivnější nejen Instagram, ale i Facebook, popřípadě LinkedIn. Dále bych rád oživil YouTube kanál – abychom tam dávali nějaké zajímavé rozhovory, nebo zahájili nové aktivity. Obecně bych chtěl upřednostňovat a vytvářet naše vlastní aktivity. Protože v tuto chvíli máme spoustu aktivit, které jsou externí a my je pouze zprostředkováváme.  Zároveň bych i zde nabídl příležitost studentům VŠE. Zase přes výběrové řízení by se našli studenti, které by to zajímalo, bavilo a chtěli by se realizovat v mediálních oblastech.  Umím si představit, že by se nastavil nějaký systém, kdy by se někdo projektově věnoval sociálním sítím, a poté by to předal někomu dalšímu. 

Ještě bych rád podotknul, že stále externě spolupracuji s Českou televizí jako odborník na témata primárně týkající se Latinské Ameriky. Takže bych tento kontakt rád zužitkovat i v RPC. Mimo jiné bych si chtěl ponechat moderování plesu a kdyby se vymyslel YB kanál, tak si umím představit, že bych ho sem tam i moderoval. Je to otevřené, ničemu se nebráním, jsem pro zvážení každého nápadu, ale již neplánuji být tolik organizátorem, spíše koordinátorem.

Navážu na tvoji zmínku o spolupráci s Českou televizí jakožto odborník na Latinskou Ameriku. Jak si se k tomu dostal?

Chodil jsem na jazykovou základní školu a v páté třídě jsem začal studoval španělštinu. Ze základní školy jsem jí měl na takové úrovni, že pro mě studium španělštiny na střední škole již neměla moc smysl. Chvíli jsem navštěvoval hodiny španělštiny se studenty čtvrtých ročníků, ale oni na tom byli hůře než já. Takže jsem chodil na němčinu a ke španělštině jsem se vrátil na vysoké škole. Chodil jsem na předměty ve španělštině, a na jednom z nich jsem chtěl zpracovávat prezentaci na Kubu, ale nějaký kluk měl téma zabrané přede mnou. Takže na mě zbyla Venezuela. Téma jsem si nastudoval, odprezentoval a pak ještě několikrát využil v jiných předmětech. Dále jsem na toto téma napsal bakalářskou práci, poté i diplomovou práci a mezitím, jak jsem se tomu věnoval, se naskytla příležitost odjet přes školu do Venezuely. Tam jsem poprvé dělal zpravodaje pro Českou televizi. Zrovna tam probíhaly volby, takže jsem o dění ve Venezuele dával zprávy a tím začala má spolupráce s ČT. Později se to rozšířilo na Brazílii, Mexiko a další země. Od té doby mě často televize oslovuje, a i jiná média, když se v Latinské Americe něco děje.

Nastupuješ poměrně v komplikované době. Jak kariérní poradenství a vlastně i další aktivity RPC fungují v současnosti? A jaké jsou plány s veletrhem ŠANCE? Bude se termín veletrhu přesouvat, dokud nebude možné ho udělat v klasické formě, nebo se zvažuje nějaký přesun do online prostředí?

Kariérní poradenství není Covidem vůbec ovlivněno, akorát se to přešlo do onlinu. Chystáme se převést do online formy i veletrh. Teď je jen otázka, jak moc uživatelsky přívětivé to bude. Však to se ještě uvidí, zatím jsme u výběru platformy, přes kterou to budeme dělat.

Zaznamenali jste nárust studentů, či absolventů, kteří mají v momentální situaci problém najít své uplatnění na trhu práce? A zároveň na druhou stranu, je znatelný úbytek nabídek ze strany zaměstnavatelů?

Je to těžko srovnatelné. Nemyslím si, že by firmy, se kterými spolupracujeme nějak významně omezovaly nábor. Nicméně najdou se firmy, většinou ty menší, které logicky v tuto chvíli nikoho nehledají. Může se jednat například o síť hotelů. Takže je to odvětví od odvětví. Ale samozřejmě v globálním meřítku, spíš dochází k poklesu nabídek od zaměstnavatelů. Nicméně my v RPC nepozorujeme až tak výrazný propad, jelikož ti hlavní partneři, které jsem zmiňoval výše, svůj zájem o studenty moc nesnížili. Zároveň nevidím významně vyšší zájem od studentů. Neděje se nám, že by nám psalo spoustu zájemců o práci, ale myslím si, že lidé ještě vyčkávají. Takže určitě se toho na pracovním trhu mnoho děje, ale u nás v RPC se to tolik neprojevuje

Sdělil by si něco studentům?

Sledujte RPC, chystáme spoustu zajímavých aktivit a máte se na co těšit!

Autorka / Miriam Kaufmannová

Článek vznikl v rámci předmětu 5HP444 Mediální dovednosti, který je také součástí vedlejší specializace 5EZ Ekonomická žurnalistika. Miriam je studentkou VŠE a zajímá se primárně o tématiku trhu práce a sním spojené řízení lidských zdrojů (HR).