Dominika Slováčková: Komentář k online výuce

Nikoho dnes již nepřekvapí, že vzhledem ke stále aktuální pandemii Covidu-19, přišly i určité restrikce. Ty se mimo jiné týkaly i vysokých škol. Na Vysoké škole ekonomické v Praze máme za sebou dnes již druhý semestr online výuky a rozhodně není od věci zmínit, že nás pravděpodobně čeká další.

Nemám pochyby o tom, že se v průběhu těchto dvou semestrů mnohé změnilo. Troufám si říct, že první vlna pandemie, a tedy i dané restrikce nás všechny zaskočili nepřipravené. Pro mě osobně a věřím, že i pro většinu dalších studentů a pedagogů nebyl letní semestr jednoduchý. Vzhledem k tomu, že jsme měli první tři týdny výuky prezenčně a zbytek semestru online, spousta věcí se formovala a měnila za pochodu. Časté změny podmínek ukončení předmětu či testů a zkoušení ve mně vyvolávali určitou nejistotu a zmatek. Musím přiznat, že prvních pár týdnů online výuky byl chaos, ale primárně i z mojí strany, jelikož jsem si nemohla naplánovat co bude a časově si dané úkoly rozvrhnout. Obecně si však myslím, že jsme situaci zvládli dobře a zkouškové období proběhlo nad očekávání hladce. Zimní semestr byl pak již mnohem lépe zvládnutý, co se organizace a celkového očekávání týče. Jasná pravidla byla nastavena od začátku, tudíž zde nebyl prostor pro nejistotu a zmatek.

Jediné, co pro mě zůstává otázkou, je kvalita výuky. Už jen to, že víceméně oba semestry byly zkráceny (v letním semestru beru za zkrácení týden, kdy se přecházelo na online výuku), musí ovlivnit naše vědomosti. V dosti předmětech jsme danou látku nestihli probrat, což by se za běžných podmínek pravděpodobně nestalo, ale primárně změna dílčích částí ukončení předmětu je to, co mě trápí. U většiny předmětů, které jsem za tyto dva semestry absolvovala byly průběžné testy zaměněny za odborné práce, prezentace či týmové projekty. Musím tedy uznat, že mi tento systém výrazně pomohl například v citování či týmové spolupráci, ale dle mého názoru jsem získala zhruba polovinu vědomostí, které bych získala za běžný semestr při prezenční výuce. Tím, že odpadla většina testů a nahradili je seminární práce, jsem neměla potřebu se průběžně učit a vstřebávat všechny informace.

Dle mého názoru jsme tuto krizi a nový formát výuky zvládli všichni dobře. Nezastírám, že je pro mě online výuka v rámci organizace vlastního času na školu, práci a přátele mnohem jednodušší. Avšak právě v rámci výuky je v online prostředí mnoho dalších faktorů, které odpoutávají pozornost a snižují tak koncentraci jak u cvičení, tak primárně u přednášek. I přes zmíněné výhody, které online výuka přináší je pro mě stále důležitější vzdělání a získávání vědomostí, tudíž doufám a věřím, že v příštím semestru už se shledáme všichni osobně.

 


Autor / Dominika Slováčková

Článek vznikl v rámci předmětu 5HP444 Mediální dovednosti, který je součástí vedlejší specializace 5EZ Ekonomická žurnalistika. Dominika je studentkou VŠE, a to Podnikohospodářské fakulty.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *