House of Economics

„Studenti se cítí z online výuky vyčerpaní, a tak potřebují hlavně povzbudit,“ říká děkan Fakulty mezinárodních vztahů Josef Taušer

Josef Taušer je v pozici děkana Fakulty mezinárodních vztahů již druhé volební období. Zná tak radosti i úskalí, která k této funkci neodmyslitelně patří. „Zátěží je celá řada operativních úkolů, a v současnosti zejména řešení pandemické situace,“ říká děkan. I během tohoto náročného období se ale snaží být studentům co nejvíce nápomocen. Předpokládá totiž, že právě pomocnou ruku a povzbuzení vysokoškoláci aktuálně potřebují.

„Distanční výuka je problém, ale zvládneme ji“ říká děkan Fakulty financí a účetnictví Ladislav Mejzlík

Na to, jaké jsou výhody a nevýhody online výuky, zdali pocítí fakulta výpadky příjmů, jak bude vypadat letošní přijímací řízení nebo proč studenti VŠE nebudou, i přes dlouhý lockdown, „ztracená generace“, odpovídal v rozhovoru pro House of Economics dlouholetý děkan Fakulty financí a účetnictví - doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Zdeněk Chytil: O funkci děkana, českém vysokém školství, nezapomenutelných setkáních a zlaté rybce.

Děkan Národohospodářské fakulty VŠE, prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., v rozhovoru pro House of Economics přibližuje radosti a starosti, které z titulu děkana fakulty zažívá. Jak hodnotí výuku z pohledu aktivního přednášejícího? Co by změnil na českém vysokém školství? Na koho dodnes rád vzpomíná a jak se mu daří zvládat stres? Co by si přál, kdyby chytil zlatou rybku? Odpovědi na tyto otázky a mnohem více v následujícím rozhovoru.

Rektorka o výjimečném stavu: „Učitelé i studenti to zvládli dobře“

S kým jiným bychom mohli udělat první rozhovor pro nový studentský časopis House of Economics než se samotnou rektorkou VŠE prof. Hanou Machkovou. Jaký je její názor na distanční výuku, jak se změní školství po našem opětovném návratu do žižkovských poslucháren, co je International Tower, kde se v našem areálu plánuje jeho výstavba a jaký byl sen všech dosavadních rektorů VŠE, který se splnil až nyní? O tom všem jsme se bavili v našem rozhovoru s rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze, paní prof. Ing. Hanou Machkovou, Csc.

Vítejte! Vítejte na stránkách House of Economics!

Mám velkou radost, že Vás mohu přivítat právě na stránkách našeho celoškolského časopisu, kde budou publikovat své články studenti vedlejší specializace Ekonomická žurnalistika, ale současně také osobnosti, které jsou spojené s Vysokou školou ekonomickou v Praze. S myšlenkou založit časopis, jehož obsah budou vytvářet přímo studenti pod hlavičkou Ekonomické žurnalistiky, jsme si pohrávali již delší dobu.